Kutatók

Az Aktív Fiatalok Magyarországon Kutatócsoport jelenleg hat kutatóval működik:

Szabó Andrea, PhD (kutatásvezető) Szabó Andrea, PhD (kutatásvezető)

Szabó Andrea (1970) szociológus, politológus, a politikatudományok doktora. A Magyar Tudományos Akadémia Politikatudományi Intézet főmunkatársa, az ELTE ÁJK Politikatudományi Intézet félállású adjunktusa. Kutatási területe a fiatalok és a politika viszonya, politikai aktivitás és részvétel, választások.

E-mail: szaboa@mtapti.hu

Oross Dániel (kutató) Oross Dániel (kutató)

Oross Dániel (1985) a Budapesti Corvinus Egyetem doktorjelöltje, az MTA TK PTI tudományos segédmunkatársa. Kutatási területe politikai szocializáció és ifjúságpolitika. Egyetemi diplomáit az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Politikatudományi Intézetének politológia szakán, illetve ELTE Bölcsészettudományi Kar esztétika- művelődéstudomány szakán szerezte. Angolul, franciául, németül és olaszul beszél.

E-mail: oross.d@gmail.com

Susánszky Pál (1985) szociológusSusánszky Pál (1985) szociológus

A Magyar Tudományos Akadémia Politikatudományi Intézet segédmunkatársa. Kutatási területei a protest politikai részvétel, politikai egyenlőtlenségek és a társadalmi mozgalmak mobilizációjának vizsgálata Magyarországon és Európában.

https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10043521
https://www.researchgate.net/profile/Pal_Susanszky

Sebestyén Annamária (kutató) Sebestyén Annamária (kutató)

Sebestyén Annamária (1990) az ELTE Társadalomtudományi Karán végzett 2017-ben szociológusként. Jelenleg az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Politikatudományi Doktori Iskolájának PhD-hallgatója, valamint az ELTE Oktatás- és Ifjúságkutató Központ munkatársa. Kutatási területe az ifjúságszociológia, ezen belül elsősorban a fiatalok értékorientációival és politikai szocializációjával foglalkozik.

E-mail: sebestyen.annamaria90@gmail.com

Papházi Viktor  (kutató) Papházi Viktor (kutató)

Papházi Viktor (1993) az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán végzett politológia alap- és mesterszakot, majd 2017-ben kezdte meg doktori tanulmányait ugyanezen kar politikatudományi doktori iskolájában. 2015-ben, a kutatássorozat harmadik hullámában instruktorként vett részt. Kutatási területe a politikai kultúra és a politikai szocializáció, valamint a magyar fiatalok és a Kádár-korszak viszonya.

E-mail: paphaziviktor@gmail.com


Made by FortuNet