Kutatók

Az Aktív Fiatalok Magyarországon Kutatócsoport jelenleg hat kutatóval működik:

Szabó Andrea, PhD (kutatásvezető) Szabó Andrea, PhD (kutatásvezető)

Szabó Andrea (1970) szociológus, politikatudós, a politikatudományok doktora. A HUN-REN Társadalomtudományi Kutatóközpont Politikatudományi Intézet főmunkatársa, igazgatója, az ELTE ÁJK Politikatudományi Intézet félállású adjunktusa. Kutatási területe a fiatalok és a politika viszonya, politikai aktivitás és részvétel, választások.

E-mail: szaboa@mtapti.hu

 

 

Oross Dániel (kutató) Oross Dániel (kutató)

Oross Dániel, PhD (1985), politológus, doktori fokozatot a Budapesti Corvinus Egyetemen szerzett 2015-ben.

2011 óta a Társadalomtudományi Kutatóintézet Politikatudományi Intézetének munkatársa, 2022 óta a Politikai Viselkedés Osztály osztályvezetője. A Studies in Political Science, valamint a Bibó Jogi és Politikatudományi Szemle szerkesztőségi tagja. Oktatási tapasztalatot a Bibó István Szakkollégium Politikatudományi Műhelyének nevelőtanáraként, majd oktatójaként, valamint a Hartwick College (Oneonta, NY, USA) Fulbright ösztöndíjas oktatójaként szerzett.

Kutatási területe: demokratikus innovációk, a visegrádi országok politikai berendezkedése, a fiatalok választási és szavazói magatartása, politikai részvétel, politikai szocializáció.

E-mail: oross.d@gmail.com

 

 

Susánszky Pál (1985) szociológusSusánszky Pál (1985) szociológus

Susánszky Pál szociológus, a Társadalomtudományi Kutatóközpont Politikatudományi Intézetének főmunkatársa. Kutatási területei a tiltakozó politikai részvétel, politikai egyenlőtlenségek és a társadalmi mozgalmak mobilizációjának vizsgálata Magyarországon és Európában.

https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10043521
https://www.researchgate.net/profile/Pal_Susanszky

 

 

Sebestyén Annamária (kutató) Sebestyén Annamária (kutató)

Sebestyén Annamária (1990) az ELTE Társadalomtudományi Karán végzett 2017-ben szociológusként. Jelenleg az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Politikatudományi Doktori Iskolájának doktorvárományosa és a HUN-REN Társadalomtudományi Kutatóközpont Politikatudományi Intézetének tudományos segédmunkatársa. Kutatási területe a politikai szocializáció, a civil és a politikai aktivizmus

E-mail: sebestyen.annamaria90@gmail.com

 

 

Papházi Viktor  (kutató) Papházi Viktor (kutató)

Papházi Viktor (1993) az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán végzett politológia alap- és mesterszakot, majd 2017-ben kezdte meg doktori tanulmányait ugyanezen kar Politikatudományi Doktori Iskolájában, melynek 2023 óta doktorjelöltje. Emellett a HUN-REN Társadalomtudományi Kutatóközpont Politikatudományi Intézetének tudományos segédmunkatársa, valamint óraadó az ELTE ÁJK Politikatudományi Intézetében. Kutatási területe a politikai kultúra és a politikai szocializáció, valamint a magyar fiatalok és a Kádár-korszak viszonya.

E-mail: paphaziviktor@gmail.com

 

 

Róna Dániel (kutató) Róna Dániel (kutató)

Róna Dániel, PhD (1984) politológus, a 21 Kutatóközpont igazgatója. A Jobbikról szóló doktori disszertációjáért – melyet könyvben is megjelentetett – Kolnai Aurél díjat kapott 2017-ben.

Szakterülete a közvélemény-kutatás, kutatási módszertan és a szavazói magatartás. Ezekben a témákban számos publikációja van, illetve a Corvinus egyetemen is ilyen jellegű tárgyakat tanított, 2009 és 2021 között. 2007-ben Rotterdamban tanult Erasmus-ösztöndíjjal. 2013-ban Sasakawa-ösztöndíjat nyert. 2018-ban Fulbright-ösztöndíjjal Berkeleyben kutatott egy félévet. 2017 és 2020 között az MTA Prémium Posztdoktori Ösztöndíjasa volt.

 

Made by FortuNet