Kutatók

Az Aktív Fiatalok Magyarországon Kutatócsoport jelenleg négy kutatóval működik:

Szabó Andrea, PhD (kutatásvezető) Szabó Andrea, PhD (kutatásvezető)

Szabó Andrea (1970) szociológus, politológus, a politikatudományok doktora. A Magyar Tudományos Akadémia Politikatudományi Intézet főmunkatársa, az ELTE ÁJK Politikatudományi Intézet félállású adjunktusa. Kutatási területe a fiatalok és a politika viszonya, politikai aktivitás és részvétel, választások.

E-mail: szaboa@mtapti.hu

Keil András (kutató) Keil András (kutató)

Keil András (1985) az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán, illetve a Bibó Szakkollégiumban végzett 2010-ben politológusként. Ettől az évtől kezdve a Budapesti Corvinus Egyetem PhD-hallgatója. Korábban a Republikon Intézet tudományos munkatársa, illetve az Európai Választási Szakértők Szövetségének (ACEEEO) tanácsadója volt, jelenleg projektmenedzserként dolgozik. Kutatási területe a fiatalok és a politika viszonya, illetve a választási reformok.

E-mail: andras.keil@gmail.com

Oross Dániel (kutató) Oross Dániel (kutató)

Oross Dániel (1985) a Budapesti Corvinus Egyetem doktorjelöltje, az MTA TK PTI tudományos segédmunkatársa. Kutatási területe politikai szocializáció és ifjúságpolitika. Egyetemi diplomáit az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Politikatudományi Intézetének politológia szakán, illetve ELTE Bölcsészettudományi Kar esztétika- művelődéstudomány szakán szerezte. Angolul, franciául, németül és olaszul beszél.

E-mail: oross.d@gmail.com

Róna Dániel (kutató) Róna Dániel (kutató)

Róna Dániel (1984) a Corvinus Egyetemen végzett 2008-ban politológus-közgazdászként. Jelenleg a BCE Politikatudományi Intézetének tanársegéde, és a Magyar Választáskutatási Program kutatója. 2008 szeptembere óta a Corvinus Politikatudományi Doktori Iskolájában ösztöndíjas PhD-hallgató, majd doktorjelölt, szakterülete a szavazói magatartás, közvélemény-kutatás és a radikális jobboldal megerősödésének okai.

E-mail: ronadaniel84@gmail.com

Csőzik Rita (kutató) Csőzik Rita (kutató)

Csőzik Rita (1982) a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán 2007-ben pszichológusként, majd 2009-ben politológusként végzett. 2011-ben az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Karán tanácsadó szakpszichológus minősítést kapott. PhD abszolutóriumát az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Szocializáció és Társadalmi Folyamatok Pszichológiája Programon szerezte, kutatási területe a politikai szocializáció.

E-mail: rita.csozik@gmail.com

Kovács Tamás (kutató) Kovács Tamás (kutató)

Kovács Tamás, politológus, az MTA Társadalomtudományi Központ Politikatudományi Intézetének munkatársa. Mesterfokozatú egyetemi diplomáját a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Nemzetközi és Politikai Tanulmányok Tanszékén szerezte meg (2012). A doktori kutatásait jelenleg a Pécsi Tudományegyetem Interdiszciplináris Doktori Iskolájában folytatja. Főbb kutatási területe a demokratikus normák, értékek reprezentációjának vizsgálata a magyar fiatalok politikai gondolkodásában, illetve a demokratikus részvétel motívumainak elemzése.

A tudományos kutatói tevékenysége részeként részt vett több hazai és nemzetközi programban is. Szakértőként szerepet vállalt a Pécs MJV Oktatási és Kulturális Bizottság munkájában, valamint szereplője volt a VNDREAM Projekt létrehozásának. Nemzetközi kutatói tapasztalatát a németországi Regensburgi Egyetem vendégkutatójaként alapozta meg.


Made by FortuNet