TÉGED MI ÉRDEKEL? V. Adalékok a Critical Mass nemzedékről – Az egyetemista- főiskolás LMP szavazók jellemzése

2013-02-14

Keil András

Adalékok a Critical Mass nemzedékről – Az egyetemista- főiskolás LMP szavazók jellemzése

A politikatudományi írásokban mind a mai napig kevéssé hangsúlyos terület az LMP szavazóbázisának vizsgálata. A 2010-es választáson bejutási sikert elérő párt szimpatizánsai jelentős részben magasan képzettek, és inkább a fiatalabb korosztályhoz tartoznak. Ebből a megfontolásból nem haszontalan a magyar egyetemista-főiskolás generáció empirikus vizsgálata ahhoz, hogy átfogó képet kaphassunk nemcsak a zöldpárti szavazók demográfiai hátteréről, hanem attitűdjeiről, politikához fűződő viszonyáról is. Az írás az ifjúságot generálisan jellemző tendenciák számbavétele után arra keresi a választ: létezik-e a Szabó Andrea és Kern Tamás által „Critical Mass nemzedéknek”elnevezett csoport, amely érdeklődik a közügyek iránt, és kevésbé jellemzi a szélsőséges gondolkodás.

Ezek után kísérletet tesz arra, hogy megvizsgálja: léteznek-e az ingleharti értelemben vett posztmateriális értékpreferenciák e körön belül, kimutatható-e bármilyen összefüggés az LMP szavazók és a vizsgált értékek között.

Részletek a kötetben.


« Hírek lista

Made by FortuNet