TÉGED MI ÉRDEKEL? II. Átalakult lázadás – Magyar egyetemisták és főiskolások politikai szocializációjának változása

2013-02-14

Csőzik Rita

Átalakult lázadás – Magyar egyetemisták és főiskolások politikai szocializációjának változása

Magyarországon a rendszerváltás után a társadalom olyan társadalmi lélektani válságba került, ami a politikai intézményrendszert is áthatotta.

Ebben az új folyamatban egyéni szinten tovább élnek a korábbi társadalmi és politikai tapasztalatok, viszont időről-időre érzékelhetővé válnak a generációk közötti különbségek. Az egyetemisták és főiskolások nemzedékével kapcsolatban azonban nem beszélhetünk hagyományos értelemben vett generációról. A mai fiatalok lázadása racionális lázadásnak tekinthető, amely nélkülöz bármiféle kollektív, egységes megmozdulást, így az individualista érdekek és életstratégiák előtérbe kerülésével, a társadalom adta lehetőségek teljes kihasználásával egy új nemzedék áll előttünk. A fiatalok viszonya a mai politikai élethez rendkívül ambivalens, és nem annyira kiábrándultságról, mint inkább érdektelenségről beszélhetünk, amely együtt járhat az ismeretek hiányával is. Lázadásuk nem konfrontatív, nem áll szemben a hatalommal, hanem egyfajta kivonulás. A kutatás eredményei hozzájárulhatnak ahhoz, hogy feltérképezhetővé váljon a XXI. századi magyar egyetemi ifjúság politikához fűződő viszonyrendszere, illetve az ezzel kapcsolatos reprezentációi.

Részletek a kötetben.


« Hírek lista

Made by FortuNet