TÉGED MI ÉRDEKEL? I. A magyar egyetemisták és főiskolások társadalmi helyzete

2013-02-14

Szabó Andrea

A magyar egyetemisták és főiskolások társadalmi helyzete

A tanulmány célja, hogy bemutassa milyen szociodemográfiai, objektív tulajdonságokkal jellemezhetőek a mintába került főiskolások és egyetemisták.

Az ifjúsági társadalom elitjéről van szó, mégis a tanulmány azt bizonyítja, hogy ez a réteg sem mentes a társadalmi esélyegyenlőtlenségektől. Az elemzés Pierre Bourdieu tőkekonverziós elméletéből indul ki, és megvizsgálja, hogy az egyes tőkefajták felhalmozása miként jelenik meg a hallgatók egyes csoportjaiban. A tanulmányban tényként fogadom el, hogy az oktatási rendszer szelekciója, az esélyegyenlőtlenségek újratermelődése elsősorban az alap- és középfokú intézményekben történik, de a felsőoktatás is hozzájárul a kibocsátó család kedvező vagy kedvezőtlen státuspozícióinak az újratermelődéséhez.

Részletek a kötetben.


« Hírek lista

Made by FortuNet